glowna O klubie
Relacje Najblizsze plany
Kurs OT Forum
Kaszubska Włóczęga Sukkub
Puchar GDAKKA Sniegolazy
Dolacz do nas Szlak Zrodla Marii
Lista Klubowa Panel Uzytkownika
Odznaki PTTK Zasoby

Logo AKK GDAKK

SSPG

PTTK


tuttu

Coltex Dakar

Roberts


Kurs fotografii


Eko-Kapio


Radio Sar

Relacje z imprez
II Rajd Kursancki nad Kanal Elblaski
termin: 10/11.12.2011
sezon: Jesień 2011
Autor tekstu: Agaty Borkofsky Zuq, Tomasz Larczynski


Rajd Agat uwazamy za udany!

Organizatorski debiut mamy za soba. Nie zgubilismy sie, wiec chyba nie jest zle ;p
W wielkim skrocie bylo tak: wyruszylismy w piekny, SLONECZNY, sobotni poranek pociagiem z Gdanska do Pasleka, ktory przywital nas jeszcze piekniejszym sloncem. Wczesniej w Malborku pozegnalismy rowerzystow, ktorym nie straszny urok zulawskich bezdrozy ;D Jest 19 smialkow, sa mapy, prowiant zakupiony- wiec w droge! A droga miala rozne oblicza! Poczawszy od blotnistego placu budowy krajowej siodemki, pola burakow, bagien, lak, paswisk przepasanych niezliczona iloscia rzek, rzeczek, strumykow, przez ogrodzenia, zapory pod napieciem, bagna dotarlismy w koncu nad Kanal Elblaski! Po drodze zwiedzilismy pochylnie Olesnica, Katy i Buczyniec. Nie zabraklo ognicha, amboningu i udalo sie zobaczyc muzeum budowy kanalu.

a moze jednak bylo tak???

Tak jak zapowiadalysmy na rajdzie byly bezlitosne bagna, rwace wody kanalu, dodatkowo nie zapowiedziane blota cementowe, blota lesne, nachalne krzaki pragnace zerwac z nas ciuchy, wiatr we wlosach, wozki [doki-przy.wspolautorki ;p]
transportujace gdakkow po pochylni, jedna ambona z przechylem lewostronnym, kolejna ambona ktora chetnie przyjela nas noca oraz ... kotek.
Rajdowa grupa rowerowa cztero osobowa z Malborka startowa?a i tak jak my w blotach sie kapa?a i w 50% do szko?y dotarla.

Dziekujemy wszystkim uczestnikom za przybycie, przetrwanie i dobra zabawe na trasach z Pasleka do Rychlik i dnia anstepnego z Rychlik do Pasleka :) Zapraszamy do komentowania i wrzucania fotek i filmikow z rajdu ... ;)
Agaty Zuq Borkofsky

RELACJA ROWERZYSTOW

Yyyyy to by? chyba najdziwniejszy rajd w mojej zagrzybia?ej gdakkowej karierze. No bo tak: nie spotkali?my si? z piechurami na ognisko, nie dotar?em na nocleg (wyj?tkowo to akurat by?o w planie), nie zobaczyli?my ?adnej z planowanych atrakcji, a i tak wspominam go bardzo dobrze, cho? 2 z 4 osób trasy rowerowej mog? mie? inne zdanie. Ale mam nadziej?, ?e nie, cho?by dlatego, ?e pogoda jak na grudzie? dopisa?a idealnie, a Pomezania wygl?da?a jak zawsze przecudnie.

Zaczyna si? od og?oszenia, bajkerze zrealizuj swoje marzenia. Trójwagonowymi Liniami Kolejowymi dotarli?my z piechurami do Malborka i zostawiaj?c ich zmierzaj?cych dalej na Pas??k, wytoczyli?my si? w odm?ty stolicy Zakonu. Tam po krótkiej naradzie podj?li?my (wspólnie!) decyzj?, która mia?a zawa?y? na naszych dalszych losach tego dnia: mianowicie ?eby omin?? ma?o przyjemn? krajówk? na odcinku do Królewa, przed Rakowcem odbili?my w boczn? drog? gruntow?, która wzd?u? p?otu lotniska militarystów
mia?a nas bokiem doprowadzi? na Klecie. Tak wszelako zapewnia?a nas mapa ("Zalew Wi?lany i okolice" Eko-Kapio 2003, jakby si? kto pyta?) i tak te? na pocz?tku to wygl?da?o. Natomiast po pocz?tku okaza?o si?, ?e droga niknie w p?ocie lotniska. Na to kolektyw (kolektyw!) ludu peda?uj?cego miast i wsi zdecydowa?, ?e miast cofa? si? ("Polski Bajker nie cofa si? przed niczym"), pojedziemy, tzn., eee, poprowadzimy rowery wzd?u? p?otu do widocznej na horyzoncie drogi.

By?o to o tyle niefortunne, ?e p?ot okaza? si? mie? spor? d?ugo?? i liczne zakosy, a ?yzna pomeza?ska gleba szybko zaznajomi?a nas ze sob?. Ci z nas, którzy mieli "wi?cej cala w oponie" (czyli Kuba i ja), szybko osi?gn?li tak? wpraw? w zrywaniu wierzchniej warstwy gleby (wraz z kie?kuj?cymi ogórkami), ?e zblokowa?y nam si? ko?a. Reszta nie wygl?da?a o wiele lepiej. Gdy dotarli?my wreszcie do drogi majacz?cej od d?u?szego czasu niczem mira? jaki (która okaza?a si? by? zreszt? starotorzem linii
222), nast?pi? d?ugi i pasjonuj?cy etap poszukiwania roweru w rowerze przy roboczej pomocy patyków i jednej ka?u?y; np. Kuba musia? si? sporo napracowa?, by znale?? linki od swoich v-brejków. Emocje dodatkowo podniós? niski przelot jakiej? militarystycznej maszyny odrzutowej, niechybnie marny by?by nasz los z powodu naruszenia naszym przejazdem licznych tajemnic sztabowo-ogórkowych, lecz na szcz??cie by?o to na samym pocz?tku czyszczenia rowerów i na tym etapie wizualnie niczym jeszcze nie
ró?nili?my si? od otaczaj?cego nas pola, co uratowa?o nas i pch?y nasze.

Kolejn? prób? przebicia si? do wie?y widokowej u uj?cia rzeki Dzierzgo? do jeziora Druzno (bo to by? nasz pierwszy cel) podj?li?my od strony ?azów. Kawa?ek za nimi okaza?o si? jednak, ?e ww. mapa jest kupk? warta, gdy? ponownie zobaczyli?my przed sob? znajomy p?ot lotniska, stoj?cy w miejscu zdecydowanie innym ni? na mapie. Tym razem nie przedsi?wzi?li?my kampanii ogórkowej i trzeci? prób? wydostania si? z (jak?e malowniczych) grz?bek Pojezierza I?awskiego na ?u?awy podj?li?my drog? przez
Szropy i Z?otowo. Tu si? troch? rypn??em z map?, bo wyjechali?my poza obszar "Zalewu Wi?lanego i okolic", wi?c musia?em nawigowa? na rezerwowych setkach, a w tym akurat miejscu mia?em granic? arkuszy "Ostróda" i "Elbl?g" i nie zauwa?y?em, ?e droga wyje?d?aj?ca poza kraw?d? "Ostródy", zamiast prowadzi? na Z?otowo, ko?czy si? w ogórkach, tj. w metropolii Szropy-Niziny. Tu nast?pi? pierwszy kryzys kondycyjny, mianowicie ?wier? ekipy stwierdzi?o, ?e zaraz wyzionie ducha na tym bruku; rzeczywi?cie,
okolice Szrop to istne zag??bie kocich ?bów, spokojnie nadaj?ce si? na tras? wy?cigu Pary?-Roubaix. Ze sztywnym widelcem mo?na tu dosta? epilepsji czy innej trz?siawki.

Zatem w obliczu uciekaj?cego czasu i niespecjalnie za nim nad??aj?cego dystansu podj?li?my z ?alem decyzj? o zostawieniu sobie wie?y na lepsze czasy i uderzeniu najkrótsz? drog?, asfaltem przez Dzierzgo?, do pochylni Buczyniec, gdzie mia?o nast?pi? spotkanie z piechurami. Niestety mi?dzy Bukowem a Dzierzgoniem nast?pi? kolejny kryzys cz??ci ekipy skutkuj?cy kompletnym zanikiem avs. Wobec tego w Dzierzgoniu podzielili?my si?: po?owa zosta?a na podreperowanie w mie?cie z perspektyw? spokojnego
dotoczenia si? do Rychlików, a Andrzej i ja stworzyli?my ostr? grup? po?cigow? celem uratowania honoru rowerzystów. Ruszyli?my zatem szale?czym tempem szos? 527... które to szale?cze tempo równie? zanik?o po dwóch km: na podje?dzie za dolin? rzeki Dzierzgo? ogl?dam si?, a za mn? echo, zza którego powoli wy?oni?o si? zataczaj?ce si? ?wiate?ko roweru Andrzeja. Nie wnikaj?c w szczegó?y zako?cz? ten etap turlania si? wrzuceniem Andrzeja wraz z rowerem do autobusu na Elbl?g, co uwolni?o mnie od
my?li o dzwonieniu na 112, bo ju? kurka wodna ci??kie chwile nast?powa?y. I tak tedy zosta?em sam, a ?e w kolejnych kryzysach potracili?my ca?y dzionek, to pozosta?o mi miast spotka? si? na ognisku z piechurami - potoczy? si? na Pas??k i ogniskow? kie?bas? z ?alem zje?? w Regio.

I pomy?le?, ?e gdyby?my z Malborka pojechali prosto, to nie by?oby wszystkich tych przygód... Ale nudno by by?o #-)

[fotorelacja wkrotce]
Komentarze wyjazdu
Marcin Klinikowski
Maupa
klubowicz
6243221   kudlaty03@op.pl   
;-) :: 2011-12-11 18:05:32
Byl ogien, brawo dla 2xAgat za blotnisty rajd, bylo w pytke :) Naleweczka od mamy Agaty - wyborna :D Lori stwierdzila ostatecznie. maupa dobry, Kulfon nie dobry :D wiecej, czesciej TAKICH rajdow :D dziekuje dobranoc!

kici kici tas tas.. :D
Tomek Werchowicz
RUSKI
klubowicz
8529307   tomaszwerchowicz@gmail.com   
@ all :: 2011-12-11 20:45:55
do wszystkich którzy nie sa w temacie. Sa lekkie problemy ze stronka, wiec bywa ze serwer nie odpowiada. Probujcie odswiezac strone kilkukrotnie , czasami dziala za ktoryms razem. Z usterka walczymy :)

-------- rajd ------

Bylo KLAWO pomimo, ze czesc gdakkow dopadla klatwa czarnej perly. brr...

szybka fotorelacja widziana moim okiem:
http://www.sendspace.com/file/50vdgv

haslo: rychliki

Dzieki za wspolnie spedzony czas :)

PS: kici kici, tas tas ! :D
Michał Skrzypnik
Kulfonides
klubowicz
3575385   michalskrz@poczta.onet.pl   
Kulfon dobry, Maupa zły :: 2011-12-11 21:04:17
Dziex dla organizatorek za rajd, by?o dobrze. Foty wrzuc? pó?niej.

PS: kici kici tas tas
PS 2: Spakowa?em
Roland Kucharek
Huncwot
klubowicz
3328700   destroyer_of_worlds@wp.pl   
Bylo git :: 2011-12-12 07:07:35
Pogoda dopisala, organizacja tez spoko. Myslalem ze pochylnie wieksze jakies beda ale tez fajne.
Kilka moich zdjec
http://www.mediafire.com/?qb4ugg1daq82vfl
Agnieszka Migowska
Agnieszka M.
gość
8346605   a.migowska@gmail.com   
:) :: 2011-12-12 11:25:26
By?o super, troszk? zdj??:
http://www.sendspace.com/file/kjoep6
:)
Agata Żuk
Żuczek
klubowicz
8245088   zukagata@wp.pl   
:) :: 2011-12-12 12:12:15
w sobote przeszlismy pi razy drzwi 23km,a w niedziele 13km tak jak udalo mi sie oszacowac ;D
Michał Skrzypnik
Kulfonides
klubowicz
3575385   michalskrz@poczta.onet.pl   
foty :: 2011-12-12 12:48:11
Gar?? fotek:
http://wyslijto.pl/files/download/znzwwmhudz
Tomasz Larczyński
Rycerz Blizbor z ZielonegoLasu
klubowicz
mestwin@wp.pl   
Zdj?cia z trasy rowerowej :: 2011-12-12 20:05:34

Zdjęcia Andrzeja i moje tutaj.

Dzi?kuj? wszystkim uczestnikom trasy rowerowej, pozdrawiam wszystkich uczestników trasy pieszej i w ramach rekompensaty za to, że na trasie rowerowej nie wysz?o nic z tego, co by?o zaplanowane, zapowiadam od razu, że zorganizuj? jednodniow? trask? ?ladem tych w?a?nie pomini?tych w sobot? atrakcji - je?li za du?o ?niegu nie spadnie to gdzie? po Nowym Roku.
Kamil Kłaczkowski
Spiderk
klubowicz
6639993   spider999@op.pl   
track GPS :: 2011-12-13 22:40:56
Wrzucam zapis trasy z GPS`a
http://www.mediafire.com/?p1aw45bjbxi0avi
Agata Żuk
Żuczek
klubowicz
8245088   zukagata@wp.pl   
do powyzszego :: 2011-12-14 00:24:41
jak otworzyc kmz?
Marcin Klinikowski
Maupa
klubowicz
6243221   kudlaty03@op.pl   
Agat :: 2011-12-14 11:24:31
Google Earth lub Google Sketc hup. :)
Agata Żuk
Żuczek
klubowicz
8245088   zukagata@wp.pl   
Marcin :: 2011-12-17 12:07:05
dziekuje ;)

*edit: to byl rzepak a nie buraki o.O ;D
Agata Borkowska
Borkofsky
klubowicz
agate89@o2.pl   
ooooo :: 2011-12-18 11:59:35
wlasnie zauwazylam ze nie dalam linka do swoich fot :P (przez to ze stronka czasem szwankuje)

fot by Borkofsky


DZIEKUJE WAM BARDZO ZA RAJD ! ;)