glowna O klubie
Relacje Najblizsze plany
Kurs OT Forum
Kaszubska Włóczęga Sukkub
Puchar GDAKKA Sniegolazy
Dolacz do nas Szlak Zrodla Marii
Lista Klubowa Panel Uzytkownika
Odznaki PTTK Zasoby

Logo AKK GDAKK

SSPG

PTTK


tuttu

Coltex Dakar

Roberts


Kurs fotografii


Eko-Kapio


Radio Sar

Odznaki PTTK
Podliczone trasy z wyjazdów GDAKKa:
Odznaka Turystyki Pieszej PTTK - OTP
Górska Odznaka Turystyczna PTTK - GOT
Informacje o odznakach
Trasy na Odznakę Turystyki Pieszej
Kaszubska Włóczega
Trasa: (Trasa Długa) przystanek SKM Bożepole Wielkie - Borówko - Bór Rozlaski - Zakrzewo Folwark - Niepoczołowice - Bukowina Wybudowanie - Kamienica Królewska
(Długô Tùra) przëstónk SKM Bòżépòle Wiôldżé - Bòrowô Môłé - Bór Rozlaski - Zakrzewkò - Niepòczołejce - Bùkòwińsczé Pùstczi - Kamińca Królewskô
Data: 2007-03-31  Dystans: 34 km
Trasa: Godętowo - Dąbrowa Wielka - Karczemki - Dzięcielec Wybudowanie - Zakrzewo Folwark - Niepoczołowice - Kamienica Młyn - Kamienica Królewska
Data: 2007-03-31  Dystans: 27 km Punkty: 28 pkt

Przeryty Rajd Kursancki
Trasa: (dotyczy grupy idącej do Załakowa) Przeryte - Piaski - Załakowo-Wybudowanie - Załakowo - Pałubice-Wybudowanie
Przerëté - Piôsczi - Załôkòwsczé Pùstczi - Załôkòwò - Pałëbice - Pałëbicczé Pùstczi
Data: 2007-03-11  Dystans: 6 km
Trasa: przystanek Gryf Sierakowice - Dąbrowa Puzdrowska - Słupia - Tuchlino - Gowidlino - Góra Piotrowskiego - Przeryte
przëstónk Grif Srôkòjce - Dãbrowa - Słupiô - Tëchlëno - Gòwidlëno - Piotrowsczigò Góra - Przerëté
Data: 2007-03-10  Dystans: 20 km

Śniegołazy 2007
Trasa: WEJHEROWO, stacja kolejowa - jez. Wyspowo, brzeg północny - leśnictwo Wygoda - PIEKIE?KO, rozdroże - NIEMOTOWO, droga od szosy - las, dolina Kaczy, skrzyżowanie - SOPOT, Kamienny Potok, SKM
WEJROWÒ, ban – jez. Wëspòwò, nordowi krôj – lesyństwo Wëgòda – MÔ?É PIÉK?O, rozdarga – NIÉMÔTOWÒ, darga òd szasy – las, dolëzna Kaczé, skrzëżowanié – SOPÒTË, Szténflét, SKM
Data: 2007-02-18  Dystans: 51 km

Spacerek Śladami Wolnego Miasta II: Królewskie ¬ródło
Trasa: przystanek ZKM Gdańsk Rynarzewo - Królewski Zdrój - Biała Droga - Gliniasta Droga - Klukowska Droga - Dolina Bobrów - przystanek ZKM Gdańsk Złota Karczma
przëstónk ZKM Gduńsk Rënarzewò - Królewsczi Klucz - Biôłô Darga - Glënistô Darga - Dolëzna Boberów - przëstónk ZKM Gduńsk Złotô Karczma
Data: 2007-01-13  Dystans: 10 km

Spacerek do Tajemniczych Podziemi Oliwy
Trasa: przystanek ZKM Gdańsk Uniwersytet - Dwór V - Las Polanki - Szwedzka Grobla - Dolina Głęboka - Dolina Oliwska - Przystanek ZKM Gdańsk Obrońców Weterplatte
przëstónk ZKM Gduńsk Ùniwersytet - V Dwór - Las Pelónki - Szwédzkô Stawniô - Głębokô Dolëzna - Òlëwskô Dolëzna - przëstónk ZKM Gduńsk Barnimów Westerplatte
Data: 2007-01-06  Dystans: 5 km

(pra)DZIADOWY SYLWESTER
Trasa: Głuchołazy: należy samodzielnie wpisa? zwiedzane zabytki
Data: 2007-01-01  Punkty: 5 pkt
Trasa: Paczków: należy samodzielnie wpisa? zwiedzane zabytki
Data: 2007-01-01  Punkty: 15 pkt

Ścieżki znane i nieznane...
Trasa: Stacja PKP Kościerzyna - Wybudowania pod Skorzewo - Skorzewo Wybudowanie - Zdrębowo - Stężyca - Borucino - Kamienica Szlachecka
Stacëjô PKP Kòscérzëna - Pùstczi pòd Skòrzewò - Skòrzewsczé Pùstczi - Zdrãbòwò - Stãżëca - Bòrëcëno - Szlacheckô Kamińca
Data: 2006-12-09  Dystans: 21 km

Spacerek Śladami Wolnego Miasta, cz. I
Trasa: Przystanek Osowa Géant Gdańsk - Droga Nadleśniczych - Jodłowe Kolano - Droga Wielkokacka - Brodwino - Droga Menzla - Przystanek SKM Sopot Kamienny Potok
Przëstónk Òsowô Géant Gduńsk - Darga Nadlesnëch - Jedlënowi Hôk - Wiôlgôkaczô Darga - Brodwino - Menzlowô Darga - przëstónk SKM Sopòt Kamnô Strëga
Data: 2006-11-26  Dystans: 12 km

Spacerek do ¬ródeł Strzyży
Trasa: Przystanek ZKM Gdańsk Nowatorów - Kokoszki - Obwodnica Trójmiasta - Dolina Strzyży - Droga Herberta - Dolina Augisty
Data: 2006-11-12  Dystans: 6 km

Wyjazd w nieznane!
Czyli szlabanem w sól ziemi.
Trasa: Lisia Jama - Szklana - Mrozy - Stara Maszyna
Data: 2006-10-15  Dystans: 6 km Punkty: 6 pkt
Trasa: Lisia Jama - Szklana - Mrozy - Stara Maszyna
Data: 2006-10-15  Dystans: 6 km Punkty: 6 pkt
Trasa: Wierzyca PKP - Ostrzyce - Brodnica Dln - Borucino - Kamienica Szlachecka - Lisia Jama
Data: 0000-00-00  Dystans: 26 km Punkty: 26 pkt

Spacerek Umiarkowanie Ekstremalny (w Granicach Prawa)
Trasa: Przystanek PKS Pomlewo - Huta Górna - Huta Dolna - Marszewo - Czapelsko - rez. "Jar Reknicy" - Rolskład
Data: 2006-10-07  Dystans: 16 km

Spacerek Śladami Nieistniejących Stalaktytów
Trasa: Stacja PKP Rekowo - Grota w Połchowie - Połchowo - Meksyk - Moście Błota - rez. "Beka" - Rewa
Stacëjô PKP Rekòwò - Grota w Pôłchòwie - Pôłchòwò - Meksyk - rez. "Békô" - Rewa
Data: 2006-06-24  Dystans: 15 km

Spacerek Szlakiem Nieistniejących Szlaków - podejście #2
Trasa: Uniwersytet Gdański – ?ródlana Dolina – Dwór Schwabego – Trakt Owczarniański – Droga Nadleśniczych – Dolina ?wiemirowska – Przylesie
Ùniwersytét Gduńsczi – Zelonô Dolezna – Dwór Schwabegò – Òwczarniańskô Pòlëseca – Darga Nadlesnëch - Siemirowskô Dolezna - Przëlesé
Data: 2006-06-03  Dystans: 12 km

Spacerek Szlakiem Nieistniejących Szlaków
Trasa: Sopot – Droga Cegielniana – ?ysa Polana – Mała Gwiazda – Dolina Echa – Dolina ?wiemirowska – ?wiemirowo
Sopòt – Ceglarnô Darga – ?ësy Smùg – Môłô Gwiôzda – Dolëzna Pòmiónu – Siemirowskô Dolezna – Siemirowò
Data: 2006-05-28  Dystans: 5 km

XXXVIII Urodziny klubu
Trasa: Chmielno – Góra Zielona – rez. „Zamkowa Góra” – Kosy – Chmielno
Chmielno – Zelonô Góra – Zómkòwô Góra – Kòsë - Chmielno
Data: 2006-05-13  Dystans: 11 km

Morawy wiosenne, Morawy leniwe
Trasa: Przełęcz Międzyleska - Boboszów - Wykrot
Data: 2006-05-03  Dystans: 2 km

II Rajd Kursancki: Do serca Borów Tucholskich
Trasa: Wygonin – Nowa Karczma – przystanek PKS Bartoszylas
Data: 2006-04-02  Dystans: 2 km
Trasa: Kościerzyna – Rotembark – Leśniczówka Debrzno – Jezioro Białe - Jezioro Chądzie – Konarzyny – Wygonin
Data: 2006-04-01  Dystans: 28 km

Całkiem Nowy Spacerek Bursztynowy
Trasa: OTOMIN, pętla - Jez. Otomińskie, brzeg płn. - Jez. Otomińskie, brzeg pd - rezerwat Bursztynowa Góra - B?KOWO, leśniczówka
Data: 2006-03-26  Dystans: 6 km

I rajd kursancki czyli po śniegu z Kartuz do Staniszewa
Trasa: (trasa powrotna grupy kożyczkowskiej) Staniszewo – Cieszonko – ?ysa Góra - Rzym – Kożyczkowo – przystanek PKS Kożyczkowo
Stajszewò – Ceszónkò – ?ësô Góra – Rzim – Kòżeczkòwò – przëstónk PKS Kòżeczkòwò
Data: 2006-03-19  Dystans: 7 km
Trasa: (trasa powrotna grupy garczyńskiej) Staniszewo – Cieszonko – rez. „Staniszewskie Zdroje” – Lasy Mirachowskie - Cieszenie Wybudowanie – Kożyczkowo – Garcz
Stajszewò – Ceszónkò – rez. „Stajszewsczé Zdroje” – Mirochòwsczé Lasë Cészeńsczé Pùstczi – Kòżeczkòwò – Gôrcz
Data: 2006-03-19  Dystans: 9 km
Trasa: Kartuzy (należy wpisa? zwiedzone zabytki)
Kartuzë
Data: 2006-03-18  Punkty: 10 pkt
Trasa: Kartuzy, ul. Wzgórze Wolności – Prokowskie Chrósty – Ucisk, rozdroże – Nowiny – Sianowo Leśne – Sianowo – Staniszewo
Kartuzë, dar. Rzma Woli – Prokòwsczé Chróstë – Ùcisk, rozdarga – Nowinë – Lesné Swiónowò – Swiónowò – Stajszewò
Data: 2006-03-18  Dystans: 18 km
Trasa: (trasa powrotna grupy kożyczkowskiej) Staniszewo – Cieszonko – ?ysa Góra - Rzym – Kożyczkowo – przystanek PKS Kożyczkowo
Stajszewò – Ceszónkò – ?ësô Góra – Rzim – Kòżeczkòwò – przëstónk PKS Kòżeczkòwò
Data: 2006-03-18  Dystans: 7 km

wycieczka w poszukiwaniu wirusa H5N1
Trasa: GDAńSK Bąsak (Sobieszewo), przeprawa promowa - GDAńSK Bąsak, ul. Falowa - GDAńSK Orlinki, ul. Lazurowa - Las Bąsakowski, Góra Orla - Las Bąsakowski, droga do Wieńca - GDAńSK ?wibno, ul. ?wibnieńska - GDAńSK ?wibno, Przekop Wisły
Data: 2006-03-11  Dystans: 10 km

Śniegołazy 2006
Trasa: Gdańsk, PKS – Jaśkowy Las, Strzyska Góra – Las Oliwski, Droga Matarniańska – polana Owczarnia – Gdynia Kacze Buki, skrzyżowanie – Kacza – Gdynia ul. Warszawska, Dworzec Główny PKP
Gduńsk, PKS – Jészkòwi Las, Strzyska Góra – Òlëwsczi Las, Matarniańskô Darga – smùg Òwczarniô – Gdiniô Kacze Bùczi, skrzëżowanié – Kaczô Strëga – Gdiniô ul. Warszawska, Przédny Ban PKP
Data: 2006-03-05  Dystans: 46 km

Wesoły spacer z Oliwy do Sopotu
Trasa: Oliwa – Leśne Domki – rez. „?ródliska w Dolinie Ewy” – Dolina Rynarzewska – Borodziej – Mała Gwiazda – Owcza Dolina
Òlëwa – Lasné Bùdinôszki – rez. „Zdróje w Dolëzné Jewë” – Renuszewskô Dolëzna – Borodziej – Môłô Gwiôzda – Òwczô Dolëzna
Data: 2006-02-05  Dystans: 12 km

Rajd luksusowy do Trąbek Wielkich.
Trasa: Trąbki Wielkie - Ełganowo - Postołowo - Postołowo pole golfowe - Postołowo "zamek"
Data: 2006-01-14  Dystans: 18 km Punkty: 9 pkt

Nocny spacer
Trasa: Geant – Owczarnia – Wzniesienie Marii – Droga Marnych Mostów – Dolina Czystej Wody - Dolina Zaklęsy – Góra Wiecha – Głowica –Zajęcza Dolina – Gdańsk Ul. Bażyńskiego
Data: 2006-01-07  Dystans: 8 km Punkty: 8 pkt
Trasa: Geant – Owczarnia – Wzniesienie Marii – Droga Marnych Mostów – Dolina Czystej Wody - Dolina Zaklęsy – Góra Wiecha – Głowica – Zajęcza Dolina – Gdańsk Ul. Bażyńskiego
Centrum Handlowe Òsowô – Òwczarniô – Grzëpa Mariji – Darga Zbùtwiałëch Mòstów – Kòcełczi – Rzma Lasnygò – Gduńsk, ùl. Bażińsczigò
Data: 2006-01-07  Dystans: 8 km Punkty: 8 pkt

Wycieczka/spacer po TPK
Trasa: Sopot Kamienny Potok Dom Turysty PTTK – Gdynia Bernardowo – Gdynia Karwiny – Potok Mariański – Gdynia Zawada – Gdynia Witomino – Gdynia Wzgórze ?w. Maksymiliana
Sopòt Kamnô Strëga, Dom Turysty PTTK – Gdiniô Bernatowò – Gdiniô Karwinë – Królewskô Strëga – Gdiniô Zôwada – Gdiniô Witomino - Gdiniô Grzëpa Sw. Maksimiliana
Data: 2005-12-18  Dystans: 13 km Punkty: 13 pkt

Nieoczekiwany Spacerek Żydomasoński
Trasa: Wrzeszcz – Sobótka – Jaśkowa Dolina – Gaj Gutenberga – Dziewicza ?cieżka - Wrzeszcz
Lęgfòr – Królewskô Góra – Jészkowô Dolëzna – Gôj Gutenberga – Dzéwczcëcô Dróżka - Lęgfòr
Data: 2005-12-11  Dystans: 3 km Punkty: 3 pkt

Terenówka - impreza w chodzeniu na orientację
Trasa: Kościół Zmartwychwstania Pańskiego - Węglisko - Głaz Borkowskiego - Kościół Zmartwychwstania Pańskiego
Kòscół Zmartwichwstaniô Bòżigò – Węglowi Wiwóz – Głaz Borkowskiego - Kòscół Zmartwichwstaniô Bòżigò
Data: 2005-12-10  Dystans: 2 km Punkty: 2 pkt

III rajd kursancki, Wejherowo - Robakowo
Trasa: Robakowo – Luzino Wybudowanie – Luzino
Data: 2005-12-04  Dystans: 3 km Punkty: 3 pkt
Trasa: Wejherowo – rez. „Lewice” – Sopieszyno – rez. „Pełcznica” – Przetoczyno – Dąbrówka – Robakowo
Data: 2005-12-03  Dystans: 22 km Punkty: 22 pkt

II rajd kursancki. Gdakowo, Ryjewo
Trasa: Gdakowo - Czarne Bagno - Straszewo Parcele - Straszewo - Wiszary - Ryjewo
Data: 2005-11-19  Dystans: 18 km Punkty: 18 pkt

PKP Party czyli koleją przez weekend
Trasa: Puławy
Data: 2005-11-11  Punkty: 10 pkt
Trasa: Kazimierz Dolny
Data: 2005-11-11  Punkty: 15 pkt
Trasa: Lublin
Data: 2005-11-11  Punkty: 20 pkt
Trasa: Szczecin
Data: 2005-11-11  Punkty: 20 pkt
Trasa: ?winoujście
Data: 2005-11-11  Punkty: 5 pkt
Trasa: Gdynia (ale zgodnie z regulaminem tylko dla tych, którzy tam nie mieszkają)
Data: 2005-11-11  Punkty: 15 pkt
Trasa: Kraków
Data: 2005-11-11  Punkty: 20 pkt

I rajd kursancki czyli pieszo przez serce Kaszub
Trasa: Stara Huta - Bukowa Góra - Przytoki - Strysza Buda
Stôrô Hëta - Bùkòwô Góra - Przëtoczi - Strëszô Bùda
Data: 2005-11-06  Dystans: 3 km Punkty: 3 pkt
Trasa: Sierakowice - Nowe Osiedle - Kamienica Królewska - Szczelina Lechicka - rez. "Lubygoś?" - Nowa Huta - Stara Huta
Srôkòjce - Nowé Òsedle - Kamińca Królewskô - Szczëlena Lechickô - rez. "Lëbògòszcz" - Nowô Hëta - Stôrô Hëta
Data: 2005-11-05  Dystans: 24 km Punkty: 24 pkt

Wycieczka Integracyjna
Trasa: Gdynia, Dąbrowa - Kacza - Donas - Gdynia Wielki Kack, Kolonia
Gdiniô, Dąbrowa - Kaczô Strëga - Donas - Gdiniô Wiolgô Kaczô, Kòlonia
Data: 2005-10-23  Dystans: 6 km Punkty: 6 pkt

Urodziny klubu
Trasa: Morzeszczyn-Brody-Brodzkie Mlyny-Gniew (zwiedzanie zamku oraz starowki)
Data: 2005-05-14  Dystans: 12 km Punkty: 12+5 pkt

Rajd integracyjny kół zrzeszonych przy OS PTTK w Gdańsku
Trasa: Strzebielino Morskie-Paraszyno-Dabrowa Gora-Rozlazino Nowe- Dabrowka Wielka-Godetowo-?eczyce
Data: 2005-04-09  Dystans: 22 km Punkty: 22 pkt

Rajd Sierakowice - Reskowo
Trasa: Sierakowice-Bukowo-Bacz-Palestyna-Mirachowo-rez. Staniczewskie Blota-Reszkowo
Data: 2004-12-11  Dystans: 22 km Punkty: 22 pkt

Zlot integracyjny OS PTTK - Bruskowo Wlk. 2004
Trasa: "Rajd Integracyjny OS" Słupsk -Bierkowo - Gac - Bruskowo Male - Bruskowo Wilekie
Data: 2004-05-22  Dystans: 17 km Punkty: 17 pkt

Rajd pieszy "Wzgórza elbląskie"
Trasa: Elblag - dolina srebrnego potoku - uroczysko- Dabrowa -Jagodnik -Jezioro martwe - Milejewo
Data: 2004-04-25  Dystans: 22 km Punkty: 22 pkt
Trasa: Elblag - dolina srebrnego potoku - uroczysko- Dabrowa -Jagodnik -Jezioro martwe - Milejewo
Data: 2004-04-24  Dystans: 22 km Punkty: 22 pkt

Rajd szlakiem zarwanych mostów
Trasa: Gdańsk Zaspa SKM - Nasyp kolejowy nie istniejacej lini kolejowej Gdańsk - Kartuzy -zerwane mosty nad ulicami Grunwaldzka, Wita Stwosza, Polanki - Kosciol Zmartwychwstania Pańskiego -Zarwany most nad ulica Słowackiego - ul Potokowa - Poligon - Kielpinek
Data: 2004-03-07  Dystans: 8 km Punkty: 8 pkt