glowna O klubie
Relacje Najblizsze plany
Kurs OT Forum
Kaszubska Włóczęga Sukkub
Puchar GDAKKA Sniegolazy
Dolacz do nas Szlak Zrodla Marii
Lista Klubowa Panel Uzytkownika
Odznaki PTTK Zasoby

Logo AKK GDAKK

SSPG

PTTK


tuttu

Coltex Dakar

Roberts


Kurs fotografii


Eko-Kapio


Radio Sar

Odznaki PTTK
Po co to w ogóle?
Wędrowanie kojarzy się z odpoczynkiem, luzem i romantycznym chłonięciem nowych wrażeń, do czego nijak się ma zaliczanie jakichś punktów i zdobywanie blaszek. Ale to nie tak. Na odznaki trzeba spojrzeć trochę z innej strony: nie są to elementy zawodów, czy co gorsza jakiegoś kursu, takiego z zaliczeniem i papierkiem na końcu. W odznakach najważniejszy jest sam proces zaliczania, nie efekt końcowy, a co za tym idzie: książeczka tak naprawdę jest ważniejsza od odznaki. Przy odrobinie pomysłu książeczka GOT czy OTP może się zmienić w rodzaj podróżniczego pamiętnika, gdzie obok dokładnego opisu tras przystawione są kolorowe pieczątki z miejsc, w których byliśmy - wyobraĄcie sobie, jak cenne może być to dla was za 30 lat... Dla mnie już moje książeczki z połowy lat '90 są nieocenionym wywoływaczem wspomnień. Z drugiej strony duże odznaki (zwłaszcza GOT) przez konieczność odwiedzenia pewnych konkretnych miejsc są w stanie zaprowadzić was w niespodziewane okolice - to dzięki GOT-owi odkryłem Pogórze Rożnowskie czy polskie Łużyce - moje prywatne, nikomu chyba nie znane magiczne krainy, gdzie w inny sposób nigdy bym pewnie nie zawitał. Sama "blacha", przykręcona do plecaka, może być czymś w rodzaju podróżniczego "szpanu", ale jeśli już szpanować, to chyba lepiej tym, niż nowymi butami za 5000 zł... No i kwestia finansowa - mała złota GOT (i oczywiście wyższe) dają bezpłatny wstęp do Bieszczadzkiego Parku Narodowego #-)))
Podliczone trasy z wyjazdów GDAKKa:
Odznaka Turystyki Pieszej PTTK - OTP
Górska Odznaka Turystyczna PTTK - GOT
Informacje o odznakach
Odznaka Turystyki Pieszej PTTK
Można ją zdobywać na terenie polskich nizin, wyżyn, oraz niektórych polskich gór, a konkretnie: Świętokrzyskich, Stołowych, Opawskich, Kaczawskich, Masywu Ślęży, Pogórz: Karpackiego i Sudeckiego oraz kotlin: Jeleniogórskiej, Kłodzkiej, Żywieckiej, Nowotarskiej i Sądeckiej.
Odznaka ma pięć kategorii, różniących się sposobem zdobywania:
1) Popularna i mała. Obowiązuje kolejność zdobywania: popularna - mała brązowa - mała srebrna - mała złota. W celu zdobycia poszczególnych jej stopni należy przejść trasy mające w sumie określoną ilość punktów, inną dla każdej odznaki:
ilość punktów ile można maksymalnie zdobyć za zwiedzanie miast limit czasu na zdobycie odznaki (w latach)
popularna 60 15 bez ograniczeń
mała brązowa 100 20 1
mała srebrna 250 50 2
mała złota 500 100 3
Punktacja jest dużo prostsza niż w przypadku GOT-a: 1 punkt za 1 kilometr, trasę należy wyliczyć samemu (oczywiście do tras GDAKKowych będą opisy na naszej stronie), do tego punkty za zwiedzanie miast - spis punktowanych miast jest na końcu każdej książeczki OTP.
Opisy zamieszczamy w specjalnej "Książeczce wycieczek pieszych", dostępnej w poszczególnych oddziałach PTTK i w ambitniejszych punktach z literaturą turystyczną, na lewej stronie. W przypadku zwiedzania miasta należy opisać, co się w nim zwiedzało. Natomiast na każdej prawej stronie jest miejsce na "potwierdzenia terenowe", podobne jak w przypadku GOT-a.
Jest jeszcze kilka obostrzeń:
- nie można zaliczać punktów za zwiedzanie miasta, w którym się mieszka, natomiast bez ograniczeń liczą się miasta leżące w górach,
- małą srebrną OTP należy zdobywać co najmniej na terenie dwóch, a złotą - trzech województw. W województwach, w których nie znajduje się wasze miejsce zamieszkania, należy uzyskać co najmniej 50 punktów, w tym co najmniej 40 punktów za przejścia piesze. Obowiązuje odbycie jednej wycieczki trzydniowej (na srebrną), albo jednej pięciodniowej lub dwóch trzydniowych (na złotą),
- Nie zalicza się punktów uzyskanych na wycieczce odbytej tą samą trasą w toku zdobywania jednego stopnia odznaki.
2) Duża. Ma dwa stopnie: srebrny i złoty. Żeby zdobyć każdy z nich, należy przejść po dwie trasy wielodniowe, z których każda ma co najmniej 150 (na srebrną) i 200 (na złotą) kilometrów, zaopiniowane przez Przodownika Turystyki Pieszej, posiadającego uprawnienia na dany teren. Przy czym za każdym razem tylko jedna trasa może przebiegać przez województwo zamieszkania, natomiast szlaki na odznakę złotą muszą przebiegać przez inne województwa niż na srebrną. Limit czasu to po 5 lat na każdy stopień.
3) "Za wytrwałość w turystyce pieszej" i "Dla najwytrwalszych". Mają one po trzy stopnie: "Za wytrwałość" zielony, granatowy i czerwony, "Dla najwytrwalszych" - brązowy, srebrny i złoty. W celu zdobycia pierwszego stopnia "Za wytrwałość" należy przez pewną ilość lat (niekoniecznie pod rząd) - dla posiadacza dużej złotej: 5, dużej srebrnej: 7, małej złotej: 9 - zaliczać wymogi małej brązowej OTP, ale bez punktów za miasta. Kolejne stopnie "Za wytrwałość" i "Dla najwytrwalszych" to 5 lat. W wypadku równoległego zdobywania "Za wytrwałość" i dużej, trasa na dużą musi przebiegać przez inne województwa niż za wytrwałość.
Po spełnieniu wymagań którejś odznaki idziemy z książeczką do przodownika posiadającego uprawnienia na daną grupę górską, lub po prostu do Referatu Weryfikacyjnego OTP, czyli na ul. Długą 45 w Gdańsku, za wyjątkiem GOT dużych i wyżej, w wypadku których trzeba wysłać specjalny wniosek do Warszawy. Na ale jak ktoś dojdzie do tego etapu, to takie informacje będą mu już raczej zbędne #-)))
Górska Odznaka Turystyczna PTTK
To najpopularniejsza odznaka. Można ją zdobywać na terenie polskich gór, oraz - o czym się często zapomina - także na terenie Karpat i Sudetów leżących w Republice Czeskiej, na Słowacji i Ukrainie (czyli można ją zdobywać np. w Jesionikach, Niżnych Tatrach czy Czarnohorze, ale nie można w Szumawie czy Karpatach Rumuńskich). Odznaka ma cztery kategorie, różnice się sposobem zdobywania:
Odznaka ma pięć kategorii, różniących się sposobem zdobywania:
1) Popularna i mała. Obowiązuje kolejność zdobywania: popularna - mała brązowa - mała srebrna - mała złota. W celu zdobycia poszczególnych jej stopni należy przejść trasy mające w sumie określoną ilość punktów, inną dla każdej odznaki i dla wieku: (podaję tylko kategorie dla osób powyżej 16 lat):
16-50lat powyżej 50 lat i osoby niepełnosprawne
popularna 60 50
mała brązowa 120 100
mała srebrna 360 300
mała złota 720 600
Punktacja za poszczególne trasy jest podana w osobnym, książkowym regulaminie. Ujęte są w nim praktycznie wszystkie szlaki z podziałem na małe odcinki oraz wiele tras nieznakowanych - niestety, tylko dla gór polskich, regulaminy dla gór zagranicznych są bardzo trudno dostępne (choć istnieją, sam mam taki na Sudety czeskie). W przypadku, gdy dana trasa nie jest ujęta w regulaminie, należy ją wyliczyć samemu według takiej zasady, według jakiej są liczone i trasy z regulaminu: 1 punkt za każdy kilometr w poziomie i 1 za każde 100 metrów podejścia, następnie wpisać go do książeczki, ale podając na dole rubryki "trasa wycieczki" ilość kilometrów i metrów podejść. Warto zapamiętać ten system, bowiem dzięki niemu można łatwo planować czasy przejść w górach, pamiętając że średnia prędkość marszu przy braku trudności wspinaczkowych to 4 pkt/h. Do tras Gdakkowych opisy będą zresztą na naszej stronie.
Opisy zamieszczamy w specjalnej "Książeczce GOT PTTK", dostępnej w poszczególnych oddziałach PTTK i w wielu schroniskach górskich. Natomiast na jej tylnych stronach zamieszczamy "potwierdzenia terenowe". I tu właśnie dochodzimy do najciekawszego punktu odznaki, jakim są owe potwierdzenia, czyli wszelkiego rodzaju pieczątki (byle z nazwą miejscową), bilety kolejowe czy do muzeów, paragony itp. itd. Także podpisy napotkanych przodowników. Przy odrobinie wysiłku te strony mogą się zmienić w kolorowy minialbum pamiątkowy.
Jest jeszcze kilka obostrzeń:
- w ciągu roku można zdobyć tylko jeden stopień odznaki, oprócz popularnej i małej brązowej, które można zdobyć od razu,
- jeżeli z powyższego powodu zostaną jakieś "zbędne punkty", to można je przenieść na następny stopień, ale nie więcej niż jego 50%,
- Nie zalicza się punktów uzyskanych na wycieczce odbytej tą samą trasą i w tym samym kierunku w toku zdobywania jednego stopnia odznaki,
2) Duża. Ma trzy stopnie: brązowa, srebrna i złota. Żeby zdobyć każdy z nich, należy przejść po dwie trasy wielodniowe, z których każda wiedzie przez co najmniej 7 punktów pośrednich, zamieszczonych w regulaminie - jest ich ok. 130, ale tylko w polskich Sudetach i Beskidach. Raz wykorzystany punkt "odpada", tzn. nie można go już wykorzystać na żaden stopień dużej GOT.
3) "Za wytrwałość". W celu jej zdobycia należy przez pewną ilość lat (niekoniecznie pod rząd) - dla posiadacza dużej złotej: 7, dla posiadacza małej złotej: 10 - zaliczać wymogi którejkolwiek z małych lub dużych odznak GOT.
Gdy już nasza książeczka pozwoli nam na zdobycie którejś odznaki, to idziemy z nią do przodownika posiadającego uprawnienia na daną grupę górską, lub po prostu do Terenowego Referatu Weryfikacyjnego, które u nas są w Gdańsku (Krowia Brama - Ogarna 72 oraz Siedlicka 4) i Gdyni (3 Maja 27), za wyjątkiem GOT dużej i za wytrwałość, w wypadku których trzeba wysłać książeczki do Centralnego Referatu Weryfikacyjnego w Krakowie. Tam nastąpi weryfikacja książeczki, a po jej pomyślnym przebiegu odbierzemy ją z pieczątką "przyznano GOT w stopniu", z którą udamy się do oddziału terenowego PTTK (Długa 45), gdzie wykupujemy blaszkę i myślimy o następnym stopniu odznaki #-)))
Odznaka Turystyki Pieszej Górska Odznaka Turystyczna - popularna Kolarska Odznaka Turystyczna
Odznaka Krajoznawcza Polski Górska Odznaka Turystyczna - złota Organizator Turystyki